?

Log in

No account? Create an account
Doctor

Записки по жизни... Из города Сиэтл =))

2nd
07:41 pm: (no subject)
07:59 pm: (no subject)  2 comments
11:24 pm: Смотрели?  4 comments
3rd
11:49 pm: Кто ходит в гости... Тот поступает мудро...  4 comments
4th
01:16 am: Из ночной общажной жизни...
10th
11:46 am: gbpljc rjhjxt 2  1 comment
09:49 pm: Это даже убитого горем развеселил....
13th
02:53 pm: РЖУНИМАГУ  6 comments
03:08 pm: ДДТ  3 comments
07:12 pm: (no subject)  3 comments
19th
11:02 pm: Без темы...  2 comments
26th
01:07 am: Сон...
27th
02:04 am: Сежки-Бородино...  1 comment