?

Log in

No account? Create an account
Doctor

Записки по жизни... Из города Сиэтл =))

5th
09:12 pm: (no subject)  6 comments
10:02 pm: (no subject)  2 comments
6th
02:41 pm: Секирь бошка  5 comments
9th
01:54 am: (no subject)  2 comments
11th
01:32 am: Про заблуждения и Незаблуждения.  4 comments
14th
02:57 am: День как день... Ночь как ночь...  3 comments
06:24 pm: Порядок...  2 comments
17th
01:34 am: (no subject)  4 comments
18th
12:53 pm: Велкам!
19th
01:35 am: Завтра.  5 comments
20th
12:41 pm: Отдых  6 comments
10:35 pm: В борьбе за мегабайты...
24th
12:27 pm: в раздумьях...  5 comments
25th
11:54 am: Зима.  2 comments
26th
01:54 pm: (no subject)
27th
01:36 am: Паталогия
28th
01:37 pm: Маковецкий.
01:39 pm: Кино утром.
01:44 pm: Готовка  4 comments
09:23 pm: (no subject)  4 comments
29th
11:40 am: О насущном.
30th
01:55 am: (no subject)  2 comments
03:18 pm: Работа!  1 comment
07:58 pm: Тест-1  2 comments
08:58 pm: Тест-2  1 comment
10:48 pm: Музыка.